Motto


HASŁA MISTRZÓW DALEKIEGO WSCHODU:

"TAEKWONDO UCZYNI CIĘ SILNYM FIZYCZNIE, PSYCHICZNIE I DUCHOWO"

"W KARATE NIC NIE JEST NIEMOŻLIWE"

SZTUKA WALKI TO HARTOWANIE CZŁOWIEKA

Trening hartuje i uodparnia na trudy, pomaga pokonywać przeszkody, uczy cierpliwości, wytrwałości, pracowitości, samodyscypliny. Daje cel – ten najbliższy ale i perspektywiczny.

TAEKWONDO ODCIĄGA OD NAŁOGÓW ALKOHOLIZMU I NARKOMANII

Praca, cel i zaangażowanie nie pozwalają na nudę i zniechęcenie, co jest jedną z przyczyn nałogów.Sztuka Walki buduje wiarę w siebie i we własne możliwości.