Zielona Ojczyzna


Akcja „Zielona Ojczyzna”

Nasza inicjatywa sadzenia drzewek i krzewów wspólnie ze szkołami, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi ma za zadanie przede wszystkim wychowanie dzieci i młodzieży w szacunku do Żywej Przyrody, która jest Naszym Wspólnym Dobrem. Dzięki temu zwracamy uwagę opinii publicznej na potrzebę ochrony środowiska a zwiększenie „terenów zielonych” przyczyni się do upiększenia naszego kraju.


Drzewa produkują tlen niezbędny do życia na Ziemi. Rośliny to nasi przyjaciele i obrońcy. Dostarczają czystego powietrza i pożywienia. W zimie ochronią przed wiatrami a latem przed upałem. Jeśli zasadzimy drzewa owocowe to każde dziecko zaspokoi głód jabłkiem czy gruszką. Polskie dzieci wychowane w „zielonym klimacie” będą zdrowe i radosne. I to jest zadanie na dzisiaj. To nasz patriotyczny obowiązek.


Nasz klub wspólnie ze szkołami zasadził 250 drzewek i krzewów na terenie Sochaczewa. Polską akcją „Zielona Ojczyzna” możemy wesprzeć organizacje z innych krajów i przyczynić się do stopniowego uzdrawiania całej Naszej Matki Ziemi.

Drwale kanadyjscy wycinają 3000 drzew dziennie, my możemy zasadzić więcej niż oni zdołają wyciąć. Jeśli każdy Polak zasadzi jedno drzewo to będzie ich 40 milionów. Gdy zrobi to każdy człowiek na Świecie będzie ich już kilka miliardów. Nasza Planeta odżyje, uzdrowi się i odwdzięczy swoimi darami. Jednym z obowiązków człowieka jest pozostawić po sobie czysty, zadbany, zdrowy i piękny Dom dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Szlachetna akcja Jurka Owsiaka „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” ma za zadanie ratowanie naszych dzieci. Ale żeby działalność była skuteczna trzeba tym dzieciom i wszystkim innym zapewnić możliwość wychowania i życia w przyjaznym, zdrowym klimacie.
Wierzymy, że akcja „Zielona Ojczyzna” rozwinie się w Polsce, Europie i na świecie, bo jak śpiewa Czesław Niemen: „Ludzi dobrej woli jest więcej”. Będziemy sadzić coraz więcej roślin, bo przecież każdy chce być zdrowy i szczęśliwy.Człowiek ma w sobie wiele dobra i często chce a nie wie jak zrobić dobry uczynek. Nasza akcja w prosty i skuteczny sposób daje cel, możliwość i szansę każdemu uczynienia czegoś wielkiego i szlachetnego dla siebie, bliźniego, Polski i Świata. W Sochaczewie nad akcją objął patronat Burmistrz Pan Piotr Osiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty.

„Realizujmy marzenia i razem budujmy Lepszy Świat!”